Accreditatiebureau Kinder -en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist

U kunt accreditatie-aanvragen voor postacademisch onderwijs (bij -en nascholing) t.b.v. de opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist (individuele trajecten) en de registratie Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP en de bijhorende herregistraties alleen digitaal indienen via PE-online bij het Accreditatiebureau K&J/OG. Dit is een gezamenlijk accreditatiebureau van de NVO en Sector Jeugd van het NIP. Wanneer uw aanvraag in behandeling is genomen wordt deze zichtbaar in de digitale nascholingsagenda.

Leest u eerst het reglement en de overige informatie door voordat u een aanvraag indient.
> Accreditatiereglement 2019
 

>Informatie over gebruik PE-online
>Handleiding voor het indienen van een aanvraag
>Invoeren presentie

> Informatie bericht over visitatie (november 2016)

 

Ga naar PE-online om een aanvraag in te dienen: >Aanvragen accreditatie (PE-online)
 

Tariefswijziging per 2018
Het aantal aanvragen neemt jaarlijks toe en we hebben onze bedrijfsprocessen verder geautomatiseerd. We zijn dan ook verheugd dat we dat kosten voor accreditatie-aanvragen voor postacademisch onderwijs omlaag kunnen brengen per 1 januari 2018.

We hebben de kosten bovendien verlaagd omdat we voor alle opleidingen (van groot tot klein; voor de diverse werkvelden van NIP en NVO; incompany opleidingen) de drempel zo laag mogelijk willen maken om een aanvraag in te dienen.

Administratiekosten per 2018:

Aanvraag voor 1 jaar: €125,00 excl. BTW
Aanvraag voor 3 jaar: €250,00 excl. BTW

Telefonisch bereikbaar: Jorien Tamse, maandag, woensdag en donderdag, via 030-2322407.
Het adres van het Accreditatiebureau K&J/OG: Churchilllaan 11, 3527 GV in Utrecht. (U kunt geen aanvraag per post indienen!)