Recent verschenen

De NVO vermeldt deze informatie als service. Opname in deze lijst houdt geen kwaliteits- of waardeoordeel van de NVO in.


'Dit is mijn leven, vriend', een handboek voor professionals. Praktische handleiding om jongeren uit de straatcultuur te begeleiden bij gedragsverandering. >Website uitgever


'De basisschool', een handboek voor ouders en professionals. Een toegankelijk overzicht van alle aspecten die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen. >Website uitgever


'Waar bemoeit u zich mee!?, morele dilemma's in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit boek gaat over de morele grondslagen van het werk van de Raad voor de Kinderbescherming. >Website uitgever


'Depressie bij kinderen', als een kind prikkelbaar en somber is. Dit boek bevat de meest recente kennis uit wetenschappelijk onderzoek over stemmingswisselingen en depressie bij kinderen. >Website uitgever


'Selectief mutisme bij kinderen', als een kind soms niet praat. Het eerste Nederlandstalige boek over selectief mutisme en de behandeling hiervan. >website uitgever


'Incontinentie bij kinderen', een handboek voor de praktijk. Dit boek is een praktische en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde leidraad voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met urine-incontinentie, bedplassen, obstipatie en fecesincontinentie. >website uitgever