NVO Keurmerk

Criteria voor de verkrijging van het NVO Kwaliteitskeurmerk
Binnen de beroepsgroep van pedagogen en onderwijskundigen spelen zich vele ontwikkelingen af. Er worden nieuwe opleidingen opgezet, cursussen en activiteiten georganiseerd en ingegeven door nieuwe wetgeving ook een nieuw registratiesysteem. De NVO zet veel van deze ontwikkelingen op of biedt steun aan de beroepsgroep in de zin van het geven van informatie en het maken van kwaliteitscriteria.
Het is de NVO gebleken dat leden en relevante instanties behoefte hebben aan een kwaliteitskader, waar men zich bij het ontwikkelen van publicaties, bijeenkomsten en beleidsstukken aan kan “meten”. De NVO staat hier zelf positief tegenover, omdat eenduidigheid in het veld en een goed kwaliteitsprofiel naar buiten ook voor de NVO zelf belangrijke doelstellingen zijn.
Onderhavige criteria zijn ontleend aan en in overeenstemming met de beroepscode van de NVO.
>Lees meer over de criteria NVO-Keurmerk

 

Reglement kwaliteitskeurmerk NVO
De NVO heeft een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld dat verleend kan worden aan “producten” die zijn gemaakt door professionals voor professionals op het terrein van pedagogiek en onderwijskunde. Het keurmerk, dat inhoudt dat het betreffende product voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep verenigd in de NVO zoals verwoord in haar beroepscode, kan deze producten een meerwaarde geven. In dit reglement worden de regels gesteld voor het verkrijgen, het behouden en het intrekken van het keurmerk.
>Lees meer over het reglement NVO-Keurmerk