Zoek een pedagoog

Bedriegelijke vermelding lidmaatschap: Orthopedagoge mw. H. Theunissen, Tolakker 7 c te Bavel,  Praktijk PPHV,  is in tegenstelling tot wat op haar website wordt vermeld, geen lid van de NVO en gebruikt deze kwalificatie ten onrechte en ten detrimente van de NVO en haar leden. De NVO heeft haar hier meermalen op gewezen en verzocht om haar informatie te corrigeren. Tot op heden is geen gevolg gegeven aan deze oproep.


 


Zuid-HollandNoord-HollandFrieslandGroningenDrentheFlevolandOverijsselGelderlandUtrechtLimburgNoord-BrabantZeeland
Naam:

Provincie:

Woonplaats:

Postcode:


Disclaimer: De in dit bestand getoonde deskundigen hebben toestemming gegeven tot openbare vermelding. Deze gegevens mogen niet worden gebruikt voor mailingen of commerciële activiteiten. De NVO is niet aansprakelijk voor de juistheid en voor het gebruik van deze gegevens door derden. Alle genoemde zelfstandig gevestigde (ortho)pedagogen zijn lid van de NVO. De NVO kan zich niet op voorhand verantwoordelijk stellen voor de kwaliteit van alle door haar leden uitgevoerde diensten. Wel zijn alle leden gehouden aan de Beroepscode van de NVO waaraan de kwaliteit van het beroepsmatig handelen getoetst kan worden.