Wat doet de NVO?

De NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen, is een beroepsvereniging. Doel van de vereniging is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden –, (ortho)pedagogen en onderwijskundigen – te waarborgen en te bevorderen, en de belangen van haar leden op een herkenbare manier te behartigen.
Het ledenbestand van de NVO wordt gevormd door zo’n 6500 academisch geschoolde professionals.

 

NVO-leden zijn in verschillende werkvelden werkzaam. De belangrijkste zijn:
- onderwijs
- geestelijke gezondheidszorg;
- jeugdzorg;
- gehandicaptenzorg (gericht op de zorg voor zowel mensen met een verstandelijke, als met een lichamelijke, zintuiglijke of          meervoudige  beperking);
- onderzoek (-met name universiteiten en hogescholen).
 

Via netwerken, gelieerd aan thema’s, kunnen leden contact houden en informatie uitwisselen over vraagstukken en ontwikkelingen op hun specifieke vakgebied.
 

Beroepsbekwaamheidsregistraties
De NVO bevordert dat haar leden extra kwalificaties behalen waarmee ze hun expertise kunnen vergroten en faciliteert hen daarbij.  Registraties vormen een extra kwalificatie ná de universitaire studie pedagogiek of onderwijskunde. Geregistreerde leden verwerven bovendien een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De registratie NVO Orthopedagoog-Generalist wordt door de NVO qua niveau als gelijkwaardig beschouwd aan de registratie gezondheidszorgpsycholoog wet BIG.

 

Informatie, service en advies
De beroepsvereniging organiseert congressen, workshops en cursussen voor leden en niet-leden.
De NVO heeft een eigen blad, het NVO-Bulletin, waarin prominente deskundigen hun visie geven op actuele wetenschappelijke en maatschappelijke thema’s die met opvoeding en onderwijs te maken hebben.
De NVO brengt publicaties uit in eigen beheer en in samenwerking met verwante beroepsverenigingen en organisaties.
De helpdesk van de NVO informeert en adviseert leden over juridische, arbeidsrechtelijke, ethische en beroepsinhoudelijke kwesties.
 

Media
De NVO verstrekt achtergrondinformatie aan de media over het werk en het beroep van de pedagoog en de onderwijskundige en alles wat daarmee te maken heeft. Op verzoek levert de NVO op maat deskundigen en woordvoerders voor interviews en radio- of tv-programma’s. Van deze service wordt in toenemende mate door de media gebruik gemaakt. In de meeste gevallen zullen de door de NVO voorgedragen deskundigen op persoonlijke titel spreken. In zaken die de gehele beroepsgroep of de vereniging zelf betreffen kan de NVO zelf als woordvoerder optreden.

 

Belangenbehartiging
De NVO behartigt de belangen van haar leden. De beroepsvereniging voert daarbij overleg met vertegenwoordigers van organisaties of groepen waarvan het werk raakt aan dat van NVO-leden, of die daar invloed op hebben.

 

Voor wie?

Het lidmaatschap van de NVO staat open voor academisch afgestudeerde (ortho-)pedagogen en onderwijskundigen. Daarnaast komen ook mensen met een afgeronde universitaire opleiding in een verwante discipline, zoals psychologie, in aanmerking voor het lidmaatschap.