Dyslexie

Welkom op de startpagina dyslexie van de NVO

Via het linkermenu op deze pagina vindt u uitgebreide informatie voor diagostici en behandelaars over dyslexiezorg en informatie over het deskundigenbestand dyslexie.
 

Uitbreiding bevoegdheden Orthopedagoog-Generalist NVO bij dyslexie.
De NVO heeft zich in samenwerking met het NIP ingespannen om de verruiming van de beleidsregels mogelijk te maken. Na veelvuldig overleg heeft het ministerie van VWS het volgende besloten:
Per 1 januari 2009 kunnen Orthopedagoog-Generalisten (NVO) en Kinder- en Jeugdpsychologen (NIP) - naast alle ggz-professionals met een BIG-registratie - op basis van hun bevoegdheid en bekwaamheid in het hanteren van de DSM IV als hoofdbehandelaar optreden binnen de DBC GGZ financieringssystematiek.
Dit betekent dat zij ten behoeve van diagnostiek en behandeling van enkelvoudige, ernstige dyslexie een DBC (overige stoornissen in de kinderleeftijd) mogen openen en sluiten. Hierbij geldt als voorwaarde de vaststelling van een beleidsregel door de Nederlandse Zorgautoriteit, waarin de DBC GGZ spelregels tijdelijk van toepassing worden verklaard voor orthopedagoog-generalisten en kinder- en jeugdpsychologen, op basis van de aanwijzing van de Minister van VWS d.d. 18 december 2008.
Die beleidsregel wordt op korte termijn voorzien.
De NVO laat u weten of en wanneer de beleidsregel van kracht wordt.

 

10% korting voor NVO-leden op nieuwe cursussen dyslexie van GITP-PAO:
>Dyslexie in het (speciaal) basisonderwijs
>Diagnostiek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie in de zorg
>Dyslexie in het voortgezet onderwijs