Berichten

Reactie NVO op het consultatiedocument hoofdbehandelaarschap GGZ-tweede lijn

Medio december stuurde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een consultatiedocument over het hoofdbehandelaarschap voor de GGZ-tweede lijn aan een groot aantal organisaties. Aanleiding is  dat de Minister van Volksgezondheid naar aanleiding van de kwestie Europsyche met de veldpartijen samen een veldnorm wil ontwikkelen voor o.a. kwalificatie-eisen. De inspectie acht o.a. opleiding, tuchtrecht en nadere criteria voor de verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar, daar waar het gaat om  samenwerking met andere behandelaars, van groot belang.

 

De NVO onderschrijft dit, maar pleit er nadrukkelijk voor om zorg en dus ook kwalificatie-eisen niet zwaarder (en dus ook niet duurder) te maken dan gezien de zorgvraag van de cliënt nodig is, mee te nemen dat de hoofdbehandelaar ook geheel zelfstandig kan functioneren en last but not least, dat daar waar het gaat om kinderen en jongeren, specifieke expertise moet kunnen worden ingeschakeld, juist ook in de hoedanigheid van hoofdbehandelaar.

 

De volledige reactie van de NVO treft u hier.