Berichten

btw-vrijstelling zorgverleners

De voorjaarsnota 2012 regelt dat met ingang van 1 januari 2013 de btw-vrijstelling voor gezondheidskundige verzorging van de mens door zorgverleners met de vereiste beroepskwalificaties wordt beperkt tot die gezondheidskundige diensten die worden uitgevoerd door een BIG-beroepsbeoefenaar en ook behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep alsmede voor kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en gezondheid en de Orthopedagoog-Generalist.

Het wetsvoorstel inzake btw-aanpassing voor gezondheidskundige diensten hangt al enige jaren boven de markt. De NVO heeft samen met het NIP gepleit voor het behoud van de dekking van de regeling voor psychologen en pedagogen die zorg bieden in het kader van de individuele gezondheidszorg. De intensieve lobby om de beperking van de btw-vrijstelling uit te stellen en de werking ervan te minimaliseren ten spijt treft het wetsvoorstel toch een groep pedagogen. Aan de andere kant is de NVO wel blij met het feit dat ten minste een deel van de beroepsgroep, te weten de op postmaster geregistreerde collega’s, nog aanspraak kunnen maken op de btw-vrijstelling voor gezondheidskundige zorg. Anders zou de gehele beroepsgroep buitenspel staan per 1 januari 2013.

Nu ontstaat echter de onwenselijke situatie dat wel en niet aanvullend geregistreerde pedagogen (en psychologen) voor het bieden van eenzelfde zorgaanbod verschillende prijsstellingen moeten hanteren, doordat de een wel en de ander geen btw in rekening hoeft te brengen. Het bestuur beraadt zich op actie en hoort graag van u op welke situaties u in de praktijk stuit. U kunt dit melden via info@nvo.nl onder vermelding van ‘btw-vrijstelling’. Daarnaast onderstreept deze ontwikkeling duidelijk de verantwoordelijkheid die de NVO heeft om haar leden zo goed mogelijk te faciliteren en te ondersteunen bij het behalen van het postmaster beroepsbekwaamheidsniveau eens te meer. Uw ervaringen en suggesties zijn welkom.