Berichten

Kamer neemt motie aan over standaard voor verantwoording zorgaanbieders jeugdhulp

Donderdagavond 2 juli jl. nam de Tweede Kamer de motie Voortman (GroenLinks) en Ypma (PvdA) aan. Deze motie roept de regering op om in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te komen tot een uniforme standaard voor de verantwoordin...

Lees meer >>

Wat is passend onderwijs?

Op dinsdagavond 30 juni jl. gingen Kamerleden in debat met staatssecretaris Dekker (OCW) over de voortgangsrapportage passend onderwijs. Ter voorbereiding op dit debat hield de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek met diverse (ervarings)deskundigen en ...

Lees meer >>

Beantwoording Kamervragen hoofdbehandelaarschap GGZ en zorginkoop 2016

Vorige week nog heeft de NVO bericht over de Kamervragen die het CDA stelde aan minister Schippers (CDA) over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ en de zorginkoop 2016. Minister Schippers (VWS) heeft deze vragen op 24 juni jl. beantwoord.   ...

Lees meer >>

Tweede Kamer stelt vragen over advies cie Meurs hoofdbehandelaarschap GGZ

De Tweede Kamer commissie VWS heeft op 18 juni jl. diverse vragen gesteld aan minister Schippers (VWS) over het advies van de commissie Meurs ‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep’. Voorafgaand aan deze schriftelijke ronde heeft de Fed...

Lees meer >>

Schippers wil OG opnemen als BIG-beroep

Minister Schippers wil de beroepsgroep orthopedagoog-generalist op nemen in de Wet BIG. De minister gaat daarom een voorstel tot wetswijziging aan het parlement voorleggen om de orthopedagoog-generalist op te nemen in artikel 3 van die wet.  ...

Lees meer >>

Orthopedagoog-generalist en Kinder- en Jeugdpsycholoog hoofdbehandelaar voor GGZ 18+ in 2016?

De NVO en het NIP vragen minister Schippers het mogelijk te maken dat de orthopedagoog-generalist (NVO) en de Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) niet alleen als hoofdbehandelaar kunnen functioneren in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), maar ook in d...

Lees meer >>

Deelname NVO aan Rondetafelgesprek Passend Onderwijs

Op dinsdag 16 juni gingen verschillende vertegenwoordigers van sectororganisaties, vakbonden, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, ouders, leraren en deskundigen in gesprek met Tweede Kamerleden over de voortgang van passend onderwijs. Zo ook orth...

Lees meer >>

3e landelijke OG-dag goed bezocht!

1
De 3e landelijke OG-dag is inmiddels een feit. Afgelopen vrijdag 12 juni lieten ruim 135 OG’ers zich inspireren door het thema Mentaliseer ’s meer. Er werd na een zonovergoten, heerlijke lunch gestart met het rondetafelgesprek met vertege...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415