Berichten

Factsheets: overgangsrecht en zintuigelijke beperking

Deze week zijn er twee factsheets gepubliceerd over de veranderingen in de zorg. De eerste gaat over overgangsrecht en de tweede over de zorg voor mensen met een auditieve of visuele beperking. In de factsheet over zintuigelijke beperking wordt ui...

Lees meer >>

Publicatie Jeugdwet in Staatsblad

Vandaag is de Jeugdwet officieel gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee de Jeugdwet echt in werking kan treden. De Jeugdwet is al eerder door de Tweede Kamer (14 oktober jl.) en Eerste Kamer (4 november jl.) aangenomen. Met de Jeugdwet wordt het ...

Lees meer >>

Visitatie voor zelfstandig gevestigden

Voor zelfstandig gevestigde orthopedagogen is het belangrijk dat zij hun kwaliteit kunnen aantonen, onderbouwen en natuurlijk verbeteren. De beroepscode en (her)registratie, via de NVO, Kwaliteitsregister Jeugd of BIG dragen daaraan bij. Ook visitati...

Lees meer >>

In memoriam: Kees van der Wolf

1
Als bestuur en bureau van de NVO zijn wij getroffen door het droevige bericht van het volkomen onverwachte overlijden van Kees van der Wolf op 9 november. Kees was emeritus hoogleraar orthopedagogiek, lector gedragsproblemen in de onderwijspraktijk e...

Lees meer >>

Reactie NVO op onderzoek opleidingen ggz-beroepen

Op 18 november 2014 heeft minister Schippers een brief gestuurd naar de Kamer over een vergelijkend onderzoek naar inhoud, omvang en niveau van opleidingen voor verschillende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In het onderzoek is ...

Lees meer >>

Erkenning voor Kwaliteitsregister Jeugd

1
De staatssecretarissen van de ministeries van VWS en V&J hebben het Kwaliteitsregister Jeugd officieel erkend!   Een belangrijke stap is gezet voor professionals binnen de jeugdzorg en de gebruikers van deze zorg. De staatssecreta...

Lees meer >>

Beantwoording begrotingsvragen VWS

Inmiddels zijn de ‘feitelijke vragen’ die de Tweede Kamer heeft gesteld bij de begroting van VWS voor 2015 beantwoord. Verschillende aandachtspunten van de NVO komen hierin naar voren. Op sommige onderwerpen onderneemt de NVO al actie,...

Lees meer >>

Problematische gehechtheidsrelatie vaak bij te sturen

1
Utrecht, 11 november 2014 – De nieuwe jeugdzorg Richtlijn Problematische gehechtheid biedt jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers handvatten voor de signalering, diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheidsrelaties van kinderen...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415