Berichten

Overzicht geplaatste berichten


Sinds kort online: website over de hervorming van langdurige zorg

In de zorg gaat er veel veranderen. Zorg die nu in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld is, gaat over naar 3 wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het wetsvoorstel Wet voor langdurige ...

Lees meer >>

Aanmelden proefproces btw-plicht basispedagogen

De NVO voert het proefproces tegen de btw-plicht voor basispedagogen, maar dat kunnen wij niet zelf doen als vereniging. Eén van de leden die basispedagoog is met een eigen praktijk, voert het proces. De NVO ondersteunt dit lid en heeft o...

Lees meer >>

Inschrijving P-congres geopend!

1
  In samenwerking met de Vereniging O&A en Garant Uitgevers organiseert de NVO op zaterdag 8 november 2014 het allereerste P-congres, duurzaamheid in de zorg.   Het P-congres richt zich op orthopedagogen(-generalist), GZ- en K&...

Lees meer >>

Infographic hervorming langdurige zorg

Het ministerie van VWS heeft vorige week een handige infographic gepubliceerd over de hervorming van de langdurige zorg. Bekijk hier de infographic.

Lees meer >>

Zorgverzekeraars publiceren inkoopbeleid GGZ 2015 op website

Een aantal zorgverzekeraars heeft het inkoopbeleid GGZ voor het jaar 2015 op hun websites gepubliceerd. Ook is er op de websites informatie over het contracteerproces voor het jaar 2015 te vinden, zoals de datum waarop de inkoopprocedure van start ga...

Lees meer >>

Update! Factsheet VNG: 'Jeugd-GGZ inkopen met DBC's'

1
Naar aanleiding van het bericht dat de NVO vorige week donderdag 17 juli op haar website plaatste, heeft de VNG inmiddels een herziene versie gepubliceerd van de factsheet ‘inkoop jeugdhulp met DBC’s’. In deze factsheet staat benoem...

Lees meer >>

Wetsvoorstel Integratie lwoo en pro in passend onderwijs

Het wetsvoorstel lwoo en pro in passend onderwijs is vandaag gepubliceerd. Ook het advies van de Raad van State en het nader rapport zijn nu openbaar. U kunt alle documenten hier vinden.

Lees meer >>

VGN ondersteunt OG in de BIG

1
Op maandag 21 juli heeft de Vereniging voor Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), die direct betrokken is bij de ontwikkelingen in de jeugdhulp en de veranderingen in de Wet Langdurige Zorg, de Wmo en de Zorgverzekeringswet, een steunbetuigingsbrief ver...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415