Berichten

Vindt u vrije keuze ook zo belangrijk? Restitutieverzekering met 8% korting voor NVO-leden

De NVO heeft met de VvAA een collectieve zorgverzekering gesloten speciaal voor haar leden. NVO-leden vinden het namelijk belangrijk om zelf ook goed verzekerd te zijn, waarbij vrije keuze van zorgverlener en een ruime dekking op de aanvullende verze...

Lees meer >>

Aandacht naar transformatie!

1
Op 17 december presenteerde de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) haar vijfde en laatste rapportage. In dit laatste rapport staat de transformatie van het jeugdstelsel centraal. Terugblikkend constateert de TSJ dat de nadruk de afgelope...

Lees meer >>

Kwaliteitsregister Jeugd open voor OG en GZ-psycholoog

Onlangs is de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: SKJ) erkend door de ministeries van VWS en V&J. Dit betekent dat SKJ daadwerkelijk operationeel is en dat professionals uit het jeugdveld zich gefaseerd kunnen aanmelden voor registratie. ...

Lees meer >>

Laatste stand van zaken Tijdelijke Wegingsregeling registratie jeugdzorg

Alle gedragswetenschapper in de jeugdzorg die eind 2013 / begin 2014 een dossier hebben ingediend bij de NVO in het kader van de Tijdelijke wegingsregeling registratie jeugdzorg hebben afgelopen week een e-mail ontvangen.* Hiermee zijn zij op de hoog...

Lees meer >>

Kamer stelt vragen over btw en OG-BIG

Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld aan minister Schippers (VWS) naar aanleiding van een vergelijkend onderzoek naar de inhoud, omvang en niveau van opleidingen voor verschillende beroepen in de geestelijke gezon...

Lees meer >>

Eerste Kamer redt vrije artsenkeuze

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor wijziging van artikel 13 van de zorgverzekeringswet op 16 december verworpen. Drie PvdA-senatoren trokken op het laatste moment hun steun aan het wetsvoorstel in waardoor er geen meerderheid was. Vanuit zorg...

Lees meer >>

Vooraankondiging: Monitor Transitie Jeugd

1
In 2015 gaat de Monitor Transitie Jeugd van start, een gezamenlijk initiatief van  LOC, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform. De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren...

Lees meer >>

Een hoofdbehandelaar moet in de eerste plaats een goede behandelaar zijn

Het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd om, in samenwerking met het Landelijk Platform GGZ, onderzoek te doen naar cliëntenperspectieven op het hoofdbehandelaarschap in de GGZ. In het rapport ‘Hoofdbehandelaarschap en k...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415