Berichten

Handreiking: Beter aanbesteden inkoop jeugd-ggz bij vrijgevestigden

Handreiking voor gemeenten   Waarom deze handreiking? De jeugd-ggz maakt sinds 2015 deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel door de thuisnabije en la...

Lees meer >>

Tijdelijke regeling gegevensuitwisseling Jeugdwet gepubliceerd

Op 6 augustus 2015 is er een tijdelijke ministeriële regeling gepubliceerd die gegevensuitwisseling inzake de bekostiging van de jeugdhulp door gemeenten regelt.   Deze tijdelijke regeling voorziet in een juridische reparatie van...

Lees meer >>

Workshop gemeenschappelijke taal in jeugddomein

Vanuit het programma professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming (PP&J) wordt een workshop georganiseerd over een gemeenschappelijke taal in het jeugddomein. Werkt u in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Dan nodigen we u graag van harte uit ...

Lees meer >>

Voortgang programma professionalisering jeugdhulp & jeugdbescherming (PPJ&J)

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Als dat nodig is moeten zij kunnen rekenen op goede ...

Lees meer >>

Vrijgevestigden, profiteer van training ROM

Sinds oktober 2014 werken vrijgevestigden en teams uit instellingen in het Doorbraak-netwerk ROM aan het betekenisvol gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de behandeling voor zowel cliënt als hulpverlener. Onderdelen van dat programma...

Lees meer >>

Impasse declaratie jeugdhulp doorbreken

De NVO kijkt uit naar de publicatie van een tijdelijke ministeriële regeling die het mogelijk maakt om geleverde jeugdhulp te declareren en die tegelijkertijd de privacy van jeugdigen zo optimaal mogelijk beschermt. Deze ministeriële regeli...

Lees meer >>

Capaciteitsorgaan adviseert: minder instroomplaatsen in opleidingen Geestelijke Gezondheid

Op 23 juli jl. adviseerde het Capaciteitsorgaan aan het ministerie van VWS over het aantal instromers in de opleidingen voor de vijf BIG-geregistreerde beroepen in de GGZ. Het gaat om de opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholo...

Lees meer >>

Richtlijn scheiding en problemen van jeugdigen online

Per jaar krijgen ongeveer zeventigduizend thuiswonende kinderen en jongeren te maken met de scheiding van hun ouders. De gevolgen van een scheiding voor deze jeugd verschillen sterk in ernst. Met ongeveer twee derde van de kinderen en jongeren gaat h...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415