Berichten

Nu online: Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp

1
Hoe help je kinderen en jongeren bij stemmingsproblemen? Utrecht, 25 maart 2015 –Professionals in de jeugdhulp kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van stemmingsproblemen bij kinderen en jongeren en zodoende ook bij het voor...

Lees meer >>

Nationale Week van Zorg en Welzijn

Van 16 tot en met 21 maart 2015 vindt voor de derde keer de Nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen deze week hun deuren voor het grote publiek. Zo kan iedereen met eigen ogen zien wa...

Lees meer >>

Oprichting stichting TOP- opleidingsplaatsen en benoeming voorzitter

PERSBERICHT: Op 26 februari jongstleden is de stichting Toewijzend Overleg opleidingsPlaatsen; kortweg  TOP-opleidingsplaatsen, opgericht. TOP-opleidingsplaatsen gaat zich bezig houden met het maken en uitvoeren van een toewijzingsvoorstel...

Lees meer >>

Principeakkoord nieuwe Cao Ziekenhuizen

Na acties van werknemers in de ziekenhuizen is vanochtend in alle vroegte eindelijk een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. In de cao zijn afspraken gemaakt over koopkracht, echte banen en het verhogen van de kwaliteit binnen de zorg. Z...

Lees meer >>

Partners in jeugddomein zetten professionalisering door

1
De partners in het brede jeugddomein investeren de komende jaren opnieuw in de professionalisering van beroepsbeoefenaren. Hiermee willen zij de hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen verder optimaliseren. ‘Er rust een grote verant...

Lees meer >>

NVO-lid geschorst

Het Bestuur heeft op 26 januari jl. vastgesteld dat mevrouw B.L. Kalkman-van de Ruit, lid NVO, niet aan de voorwaarde heeft voldaan opgelegd bij onherroepelijk geworden uitspraak van het College van Toezicht d.d. 31 juli 2014. Als gevolg hiervan is d...

Lees meer >>

Vroegtijdig KOPP-kinderen herkennen voorkomt problemen

1
Utrecht, 20 februari 2015 – Naar schatting telt Nederland zo’n 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Samen hebben zij ruim 500.000 kinderen. Het opgroeien in zo’n gezin kan voor Kinderen van Ouders met Psychische...

Lees meer >>

Start werving tweede ronde project Doorbraak ROM

In april start de tweede ronde van het Doorbraak project ROM. Het Trimbos-instituut nodigt teams uit instellingen voor GGZ en vrijgevestigden uit om hieraan deel te nemen. Zorgaanbieders en cliënten krijgen met behulp van ROM (Routine Outcome...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415