Berichten

Start publiekscampagne ‘Nederland verandert. De zorg verandert mee.’

Op 16 oktober 2014 is het ministerie van VWS gestart met een landelijke publiekscampagne over de veranderingen in de langdurige zorg. In de campagne ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’ worden onder andere tv-commercials, brochure...

Lees meer >>

Lijst hoofdbehandelaars in basis GGZ tijdelijk uitgebreid

Voor 2015 wordt de lijst met hoofdbehandelaars in de basis GGZ uitgebreid. De kinder- en jeugdpsycholoog (mits geregistreerd bij het NIP) en de orthopedagoog-generalist (mits geregistreerd bij de NVO) kunnen hierdoor ook in 2015 hoofdbehandelaar zijn. >Lees meer

Lees meer >>

NVO pleit bij Eerste Kamer voor behoud keuzevrijheid basis GGZ

“Komt een vrouw niet meer bij de psycholoog”. Onder die titel hebben de NVO, NVGzP, VGCT en Vereniging EMDR Nederland een ingezonden stuk gestuurd aan de Eerste Kamer waarin gepleit wordt voor behoud van de keuzevrijheid voor pati&eu...

Lees meer >>

Btw-proefproces van de NVO -Teken bezwaar aan en doe mee!

Uit de vele vragen die de NVO ontving over het btw-proces, bleek dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de btw-plicht voor basisorthopedagogen en over wanneer het nuttig is om aan te sluiten bij het proefproces. Deze onduidelijkheid heeft oo...

Lees meer >>

Raad van State kritisch over aanpassen artikel 13 Zvw

De Eerste Kamer heeft op 30 september jl. om een ‘voorlichting’ gevraagd van de Raad van State over wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dit artikel is nu nog het zogeheten ‘hinderpaalcriterium’ vastge...

Lees meer >>

Beantwoording begrotingsvragen Jeugd

Inmiddels zijn de ‘feitelijke vragen’ die de Tweede Kamer heeft gesteld bij de begroting van VWS voor 2015 (onderdelen jeugd en sport) beantwoord. Reeds hebben wij aangegeven dat een aantal aandachtspunten van de NVO hierin naar voren kwa...

Lees meer >>

Orthopedagoog-generalist in beleidsregels GB GGZ 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregels generalistische basis GGZ 2015 aangepast, waardoor de orthopedagoog-generalist (NVO) en de kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) in ieder geval tot aan 2016 hoofdbehandelaar kunnen ...

Lees meer >>

Brief aan minister over hoofdbehandelaarschap OG

Op 9 september jl. heeft minister Schippers (VWS) middels een brief aan de NVO laten weten het hoofdbehandelaarschap van de orthopedagoog-generalist (NVO) en de kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) in de basis GGZ, vanuit de Zorgverzekerin...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415