Berichten

De eerste maanden van het nieuwe jeugdstelsel

‘Zorgcontinuïteit is geboden en geen grote problemen als gevolg van de transitie in het jeugdstelsel’, dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer met daarin de laatste stand van zaken over de eerste maand...

Lees meer >>

Kinderombudsman: de zorg waar ze recht op hebben

Op 17 april publiceerde Kinderombudsman Marc Dullaert een onderzoek over de kwaliteit en toegang van de jeugdhulp na de decentralisatie. Uit het onderzoek is gebleken dat veruit de meeste kinderen/jongeren en hun ouders continuïteit van de ingez...

Lees meer >>

Ledenpeiling P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen)

Ruim 600 leden reageerden op de digitale ledenpeiling P3NL1 die de NVO begin maart uitzette. De NVO vroeg de leden naar hun mening over aansluiting algemeen, over een aparte positionering van Jeugd, over de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en...

Lees meer >>

P3NL: Kwaliteit bij psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg centraal!

1
Met de oprichting op 14 april 2015 van een nieuwe federatie, P3NL1 bundelen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun krachten om kwaliteit bij het verlenen van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg verder te verstevigen. Bi...

Lees meer >>

NVO wil duidelijkheid over BIG-registratie orthopedagoog

Een besluit van Minister Schippers over de aanvraag van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) om de postmaster opgeleide orthopedagoog (de orthopedagoog-generalist) op te nemen in de Wet BIG is tot op heden uitgebleven. D...

Lees meer >>

Van Rijn komt met plan van aanpak gehandicaptensector

De Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten heeft de landelijke politiek in december 2014 een zwartboek met meldingen aangeboden over de verstandelijk gehandicaptenzorg. Hier staat o.a. in dat er regelmatig sprake is van slechte zorg...

Lees meer >>

Nza publiceert veelgestelde vragen over de Basis GGZ

Heeft u vragen over de Basis GGZ? De NZa geeft in het document ‘Veelgestelde vragen, Generalistische Basis GGZ’ een antwoord op de 90 meest gestelde vragen. Het document is tot stand gekomen in nauw overleg met zorgverzekeraars en beroepsverenigingen, waaronder de NVO.

Lees meer >>

Aandacht voor privacy en beroepsgeheim in de jeugdhulp

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op 16 maart 2015 in een brief aan de minister van V&J en staatssecretaris van VWS geconstateerd dat er een lacune in de Jeugdwet zit als het gaat om het garanderen van de privacy van de cli&eum...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415