Berichten

Reacties zorgverzekeraars op hoofdbehandelaarschap OG

Minister Schippers heeft op 9 september besloten het hoofdbehandelaarschap van de orthopedagoog-generalist (NVO) en kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) nog één jaar te verlengen in de GGZ voor de Generalistische Basis GGZ, tot het jaar 201...

Lees meer >>

Helpdesk voor zorgaanbieders live

Vanaf 15 september is de Helpdesk Zorgaanbieders Hlz online: www.hervorminglangdurigezorg.nl/helpdesk. De helpdesk ondersteunt zorgaanbieders in de langdurige zorg bij het vinden van de voor hen relevante informatie over de transities. Bij vrage...

Lees meer >>

Website www.hoeverandertmijnzorg.nl is online

Het ministerie van VWS heeft samen met cliënten en professionals in de zorg de website www.hoeverandertmijnzorg.nl gemaakt. Deze website is nu online.   De website geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over d...

Lees meer >>

Minister besluit: OG hoofdbehandelaar in de GGZ onder Zvw

Minister Schippers (VWS) heeft naar aanleiding van signalen en correspondentie van leden en de NVO een besluit genomen om de orthopedagoog-generalist (OG) toe te voegen aan de lijst van hoofdbehandelaren in de (generalistische basis) GGZ-zorg die ond...

Lees meer >>

Informatiebijeenkomst vrijgevestigden jeugd-ggz en dyslexie

De drie jeugdzorgregio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond werken op een aantal onderwerpen samen binnen de transitie jeugd. Een onderdeel daar van is de contractering van vrijgevestigde zorgaanbieders. De samenwerkende gemeenten in d...

Lees meer >>

Artikel NVO in VNG Magazine special Jeugdzorg

Gemeenten moeten de kans pakken om de expertise van (ortho)pedagogen te gebruiken in de transitie van de jeugdzorg. De nieuwe Jeugdwet beoogt immers verbetering van het stelsel. En daarom biedt de Jeugdwet meer ruimte voor innovatief beleid. De NVO&n...

Lees meer >>

NVO over hoofdbehandelaarschap GGZ

Rondom het hoofdbehandelaarschap in de GGZ is op dit moment veel te doen. Zo is er deze week een onafhankelijke commissie hoofdbehandelaarschap GGZ benoemd die is ingesteld door partijen van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014. De NVO maak...

Lees meer >>

Animatievideo beleidsinformatie jeugd online

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Gemeenten en de ministeries van VWS en V&J hebben in het nieuwe jeugdstelsel behoefte aan beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415