Berichten

Overzicht geplaatste berichten


Zeker 200 brieven aan minister Schippers

De leden van de NVO en hun teamleiders en werkgevers zijn in groten getale in actie gekomen om het verzoek van de NVO te ondersteunen, om de beroepsgroep orthopedagoog-generalist op te nemen in de Wet BIG. Minister Schippers heeft inmiddels...

Lees meer >>

Bijeenkomst Apeldoorn decentralisatie jeugdzorg

Uitnodiging De gemeenten in de regio midden-IJssel / Oost-Veluwe nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst rondom de concept raamovereenkomst binnen de transitie jeugd. Zij bieden aanbieders in hun regio de gelegenheid om vragen te stellen voor...

Lees meer >>

Gezocht: leden raad van advies Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is in maart 2013 opgericht door de beroepsverenigingen NVO, NIP en NVMW. Het doel van deze stichting is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen, door een openbaar register in...

Lees meer >>

Jeugdzorg Nederland ondersteunt OG in de BIG

1
Op donderdag 31 juli heeft Jeugdzorg Nederland (de branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties), die de belangen behartigt van ondernemers in de jeugdzorg en optreedt als werkgeversorganisatie, schriftelijk steun betuigd om de orthopedagoo...

Lees meer >>

Gezocht: leden tuchtrecht stichting kwaliteitsregister jeugdzorg

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ) is in maart 2013 opgericht door de beroepsverenigingen NVO, NIP en NVMW. Het doel van deze stichting is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen, door een openbaar registe...

Lees meer >>

NVO reageert op concept Besluit Jeugdwet

1
Het concept Besluit Jeugdwet is op 2 juli gepubliceerd in de Staatscourant en voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. In het concept Besluit worden verschillende jeugdhulponderwerpen samengevoegd die nu nog in aparte wetten en besluiten zijn gere...

Lees meer >>

Sinds kort online: website over de hervorming van langdurige zorg

In de zorg gaat er veel veranderen. Zorg die nu in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geregeld is, gaat over naar 3 wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het wetsvoorstel Wet voor langdurige ...

Lees meer >>

Aanmelden proefproces btw-plicht basispedagogen

De NVO voert het proefproces tegen de btw-plicht voor basispedagogen, maar dat kunnen wij niet zelf doen als vereniging. Eén van de leden die basispedagoog is met een eigen praktijk, voert het proces. De NVO ondersteunt dit lid en heeft o...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415