Berichten

Beantwoording begrotingsvragen Jeugd

Inmiddels zijn de ‘feitelijke vragen’ die de Tweede Kamer heeft gesteld bij de begroting van VWS voor 2015 (onderdelen jeugd en sport) beantwoord. Reeds hebben wij aangegeven dat een aantal aandachtspunten van de NVO hierin naar voren kwa...

Lees meer >>

Orthopedagoog-generalist in beleidsregels GB GGZ 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregels generalistische basis GGZ 2015 aangepast, waardoor de orthopedagoog-generalist (NVO) en de kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) in ieder geval tot aan 2016 hoofdbehandelaar kunnen ...

Lees meer >>

Brief aan minister over hoofdbehandelaarschap OG

Op 9 september jl. heeft minister Schippers (VWS) middels een brief aan de NVO laten weten het hoofdbehandelaarschap van de orthopedagoog-generalist (NVO) en de kinder- en jeugdpsycholoog (NIP) in de basis GGZ, vanuit de Zorgverzekerin...

Lees meer >>

Samenwerkende verenigingen, samenwerken aan meer resultaat

Utrecht 16 oktober 2014.   De 13 verenigingen voor psychologische, psychotherapeutische en pedagogische professionals die vanaf januari 2014 samen optrekken om de belangen van hun leden nog steviger te behartigen zijn op inhoudelijke punte...

Lees meer >>

Tweede Kamer stelt veel vragen bij begroting VWS 2015

‘Klopt het dat inschrijving in het kwaliteitsregister jeugd voor veel professionals nu nog niet mogelijk is (bijvoorbeeld van uit de gehandicaptensector)?’ ‘Worden beroepsverenigingen in de gezondheidszorg ook betrokken bij deze inv...

Lees meer >>

Aandacht zorgcontinuïteit 18+ zorgverzekeraars

Op 19 september jl. heeft de NVO, NVVP, LVE, GGZ N, MEER GGZ, Landelijk Platform GGz, NVvP en het NIP een brief gestuurd naar Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om aandacht te vragen voor de zorgcontinuïteit van de groep jongeren die op dit moment ...

Lees meer >>

NVO-artikel 'De pedagoog in transitie' in Focus

In een speciale uitgave van Focus dat ingaat op alle kabinetswijzigingen en de plannen van Rutte-II en deze maand verschijnt bij onder andere het VNG-Magazine en Public Mission, vraagt de NVO aandacht voor de pedagoog die óók in transit...

Lees meer >>

NVO volgt Jeugdwet op de voet

Op woensdag 8 oktober is er gesproken over de Jeugdwet in de Tweede Kamer, en wel over de zogeheten ‘Invoeringswet’. Deze Invoeringswet regelt wijzigingen van een aantal wetten met het oog op inwerkingtreding van de Jeugdwet. Met de Invoe...

Lees meer >>
Meer resultaten: 123456789101112131415